برند آدیداس – معرفی کامل این برند + تاریخچه و فعالیتهای آن

از آنجایی که اطرافیان آدولف او را آدی صدا می کردند او تصمیم گرفت که برند خود را بهره گیری از اسم مستعار خود ، آدیداس انتخاب کند و این چنین شد که برند آدیداس در سال 1924 ثبت شد. وی هم چنین یک نماینده برای فروش کفش از کرایستچرچ نیوزیلند به آلمان فرستاد تا با نوادگان آدولف داسلر(آملیا راندال داسلر و بلا بک داسلر) دیدن کند و تعدادی محصول جهت معرفی به نیوزیلند بازگرداند. اما هنوز قسمت قشنگ کار رو توضیح ندادم.، منظورم رویه ی کفش است. معمولاً جنس تقلبی در بین مارکهای ناشناخته کمتر دیده می شود اما در میان مارکهای معروف همواره انواع و اقسام جنسهای تقلبی در بازار موجود است. هر دو شرکت به سرعت شهرت جهانی یافتند، هر دو نیز در دهه هفتاد با ورود شرکت آمریکائی نایک به بازار تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار گرفتند، زیرا آمریکائیان از همان آغاز، تولید خود را در کشورهائی با دستمزد نازل آغاز کردند.

رقبای آدیداس در آن سالها این برند را نماد برتری در تجهیزات و فناوری ساخت و مواداولیه میدانستند.حرکت مهم بعدی، ورود به بازار پرسود آمریکا بود که در سالهای پایانی دههی ۱۹۵۰ انجام شد. در ابتدا کار خود را با دو بازیکن برجسته تنیس مردان در اولین روزهای حرفه ای شدن تنیس در دههی ۱۹۶۰، استان اسمیت و لیناستاسه، شروع کرد. نایکی در شرایطی این بیانیه را صادر کرد که بسیاری از بازیکنان ایران از کفشهای محصول این کمپانی استفاده میکردند. بعد از آن، دیگر اتفاقی در این زمینه رخ نداده و همواره تیمهای ایرانی برای برگزاری رقابتهای مهم باید به دیگر کشورها از جمله همین کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر میکردند. از جمله همین کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر میکردند. گو اینکه میشود با استفاده از جمله «حمایت از تولید داخلی» تا حدودی شکست در این مورد را توجیه کرد؛ ولی واقعیت این است که به واسطه تحریمها، به فوتبال ایران حتی پیراهن هم نمیدهند!

اینکه چرا این پیراهن با شماره ۲۲ به رئیسجمهور ایران تقدیم شده هم دلیل مشخصی دارد و آنهم میزبانی قطریها در سال ۲۰۲۲ از رقابتهای جام جهانی است. اینکه چرا این پیراهن با شماره 22 به رئیسجمهور ایران تقدیم شده هم دلیل مشخصی دارد و آنهم میزبانی قطریها در سال 2022 از رقابتهای جام جهانی است. فارغ از مباحث و موضوعاتی که حول محورهای دیپلماتیک و سیاسی در این دیدار مطرح شده، شیخ تمیم، هدیهای به رسم یادبود به ابراهیم رئیسی اهدا کرد و آنهم پیراهن شماره 22 تیم ملی قطر با نام «سیدابراهیم رئیسی» به شکل نمادین بود. فارغ از مباحث و موضوعاتی که حول محورهای دیپلماتیک و سیاسی در این دیدار مطرح شده، شیخ تمیم، هدیهای به رسم یادبود به ابراهیم رئیسی اهدا کرد و آنهم پیراهن شماره ۲۲ تیم ملی قطر با نام «سیدابراهیم رئیسی» به شکل نمادین بود.

البته در همان جام و کمی پیش از آن، کمپانی نایکی اعلام کرد که هیچ قراردادی با بازیکنان و مربیان ایرانی نخواهد داشت و اگر کسی میخواهد از این برند استفاده کند، باید هزینهاش را خودش بپردازد. این موضوع بخشی از داستان نهفته پشت این پیراهن ورزشی است؛ چون بخش اصلی مربوط به قراردادی حرفهای است که قطریها با کمپانی نایکی بستهاند و از این قرارداد سود مالی میبرند. واضح است که وقتی این دو برند جلو نیایند، دیگر برندهای معتبر ازجمله پوما هم دل و دماغ همکاریکردن با ایران را نداشته باشند. ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، با دیگر برند معروف دنیا یعنی آدیداس به میدان رفت؛ ولی هیچ قرارداد اسپانسری در کار نبود و برخلاف عرف، این فدراسیون فوتبال ایران بود که به برند مذکورِ آلمانی پول پرداخت تا لباسها را به تن کند! ایران در جام جهانی 2018 روسیه، با دیگر برند معروف دنیا یعنی آدیداس به میدان رفت؛ ولی هیچ قرارداد اسپانسری در کار نبود و برخلاف عرف، این فدراسیون فوتبال ایران بود که به برند مذکورِ آلمانی پول پرداخت تا لباسها را به تن کند!