داستان برند: آدیداس؛ کفشهایی که برای پیمودن جهان طراحی شدند – زومیت

در این هنگام، «برنارد تاپی» که یک صنعتگر فرانسوی بود، شرکت آدیداس را به شرط حفظ نام، به مبلغ 243 میلیون و 900 هزار دلار از خانواده داسلر خرید. درنهایت، این خریدها آدیداس را پس از نایک در رتبهی دوم صنعت تجهیزات ورزشی قرار داد.مرکز مدیریت آدیداس در هرتسوگنآوراخکارشناسان متعدد خریدهای آدیداس را حرکتی مثبت ارزیابی کردند؛ اما نگرانی از بدهیهای این خرید برخی از سرمایهگذاران را تحتتأثیر قرار داد. او پس از بهدستگرفتن مدیریت، سیاستهای کاهش هزینه و بازطراحی سازمانی را بهکار گرفت. بههرحال، ارزش سهام شرکت کمی کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز بسیاری از کارشناسان به این برند و سالهای آتی آن امیدوار بودند.در سال ۱۹۹۸، تمرکز آدیداس و سالومون بهسمت آمریکا معطوف شد و همچنین، فعالیتهای گستردهی سالومون نیز یکپارچهتر شدند. سالهای پایانی قرن بیستم با وجود مشکلات فراوان اعم از طولانیشدن زمان ادغام سالومون و کاهش فروش در آسیا و بازار نامناسب ورزش گلف، سالهای توسعهی زیرساختی برای آدیداس هم بود.

رادولف نام Ruda را برای کفشها و کارخانهی جدید انتخاب کرد و آدی نیز نام Addas را. برادران داسلر هر دو عضو حزب نازی بودند؛ اما تنها رادولف به جنگ فراخوانده شد. رادولف و آدی هر دو افرادی بااستعداد و باهوش بودند. آدیداس (Adidas) برند آشنای ورزشکاران و حتی بسیاری از مردمی است که ارتباطی با ورزش ندارند؛ برندی که حاصل مشاجرهی دو برادر کفاش بود. او کفشهای برند را بهصورت رایگان دراختیار ورزشکاران گذاشت تا در انظار عمومی آنها را بپوشند. بازیکنان آلمان در بین دو نیمه استوک کفشهای خود را تعویض و از مدلهایی بلندتر و مخصوص زمین گِلی استفاده کردند.اولین کفش adidas با استوک پیچیدرنهایت، آلمانیها آن مسابقه را با پیروزی سه بر دو بهپایان رساندند. از میان بازیکنان بزرگ فوتبال نیز میتوان به مسی، زیدان، کاکا، بکام، جرارد و بسیاری دیگر اشاره کرد که در تبلیغات این برند ظاهر میشوند.آدیداس علاوهبر تیمها و بازیکنان، یکی از اسپانسرهای اصلی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا نیز محسوب میشود.

آدولف نیز ساختمانی را تصاحب کرد که قرار بود کارخانهی جدید بشود. آدیداس برند البسه و کفشهای ورزشی آلمانی است که در سال 1948 توسط آدولف “آدی” داسلر تاسیس شد. وی با کمک برادرش رودولف در سال ۱۹۲۴ کار تولید کفشهای ورزشی را آغاز کرد. رودولف ابتدا شرکت رودا را تاسیس کرد که مخفف نامش بود. رودولف پس از جدایی از برادرش، شرکت پوما را پایهریزی کرد. آدی داسلر در سال ۱۹۷۸ و کمی پس از رونمایی آخرین نوآوریاش در دنیای فوتبال ازدنیا رفت. در کارخانهیPanarub در جاوه، ۳۳ کار بعد از اعتراضاتی برای بهتر کردن دستمزدهای در سال ۲۰۰۵ اخراج شدند.PT Kizone کارخانه ای دیگر در اندونزی است که آدیداس به خاطر طرز رفتار با کارگران خود در آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

آدیداس سالها است که برای بسته بندی محصولات خود از Asia Pulp&Paper، سومین تولید کنندهی تولید کاغذ در جهان که به خاطر تخریب مناطق ارزشمند در جنگلهای انبوه اندونزی به نام «جنایت کار جنگلی» شناخته میشود، کاغذ خریداری میکند. در ۱۶ جولای سال ۲۰۱۲ فعالانی در گروه War on Want در لندن سازماندهی شدند تا تیکت قیمتهای آدیداس را در مغازههای با ۳۴ پوند عوض کنند، که اشاره به میزان دستمزد پایین ساعتی به کارگران اندونزی که کالاهای آدیداس را تولید میکردند، بود. یکی از مهم ترین اهدافی که کمپانی آدیداس داشته است تولیدات لوازم تمرینی فوتبال و تجهیزات ورزشی بوده است. این کمپانی در بازار مردان به موفقیت ویژهای دست یافته، به نحوی که امروزه عطرها و محصولات مراقبت از بدن تحت برند آدیداس در بیش از 82 کشور جهان به فروش میرسند. لوگو به صورت سه خط و مشخص کننده برند کمپانی است، و بر روی اکثریت البسه و کالاها نقش میبندد.